Agenci Allianz Koszalin Dariusz Starzyński

Oferujemy rozwiązania dopasowane zarówno dla niewielkiego biznesu, jak i dla dużych firm. Chętnie spotkamy się z Państwem i omówimy optymalną ofertę.

Ubezpieczenia majątku firmy

Majątek firmy można ubezpieczyć m.in. od pożaru, uderzenia pioruna, silnego wiatru, powodzi lub zalania, kradzieży z włamaniem, wandalizmu, upadku drzew lub budowli, a także od awarii i szkód elektrycznych. Zapewniamy m.in.:

 • Ubezpieczenie nieruchomości: obejmuje m.in. biura, magazyny, hale produkcyjne, elementy działki, sklepy, warsztaty itp.
 • Ubezpieczenie majątku ruchomego: urządzenia i wyposażenie, towary, materiały produkcyjne, gotówka
 • Ubezpieczenie firmowych środków transportu: OC i AC dla pojedynczych samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, a także dla flot samochodowych
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: obejmuje m.in. komputery, laptopy, drukarki, kserokopiarki, rzutniki i ekrany, a może być uzupełnione o zewnętrzne nośniki danych wraz z kosztem odtworzenia utraconych danych.

Ubezpieczenie OC dla firm (Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności firmy)

Odpowiedzialność cywilna dotyczy każdego przedsiębiorcy, a szkody z niej wynikające mogą nieraz przekraczać majątek firmy. Ryzyko nieumyślnego wyrządzenia szkody osobie trzeciej obejmuje wiele obszarów i może realizować się w postaci m.in. wyrządzenia szkody pracownikom albo przez pracowników lub podwykonawców osobie trzeciej, szkody spowodowane przez maszyny, instalacje, nieruchomości czy szkody poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości produktów lub wykonanych usług. Zapewniamy m.in.

 • Ubezpieczenie OC ogólne: pełne dostosowanie do specyfiki działalności firmy i jej potrzeb
 • Ubezpieczenie OC Zarządu i Członków Rad Nadzorczych
 • Ubezpieczenie OC Księgowego

Ubezpieczenia transportowe

 • Cargo: rekompensuje szkodę powstałą w towarze w transporcie krajowym i międzynarodowym
 • Ubezpieczenie OC Przewoźnika Drogowego: Allianz zapłaci za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w trakcie przewozu (od przyjęcia do czasu wydania przesyłki)
 • Ubezpieczenie OC Spedytora: dla firm spedycyjnych i logistycznych; rekompensuje szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji

Ubezpieczenie pracowników

Ubezpieczenia grupowe to dla pracodawcy możliwość pozapłacowego wynagradzania pracowników, a więc sposób na podniesienie swojej konkurencyjności na rynku pracy i zdobycie lojalności pracowników. Dla pracowników to możliwość uzyskania tańszych ubezpieczeń dla siebie i rodziny oraz dodatkowa korzyść od pracodawcy. Zapewniamy m.in.:

 • Grupowe UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE (Allianz Opieka Zdrowotna) - zapewnia szybki dostęp do prywatnej służby zdrowia (pełna diagnostyka oraz konsultacje lekarzy wszystkich specjalności w ciągu co najwyżej 72 godzin, kompleksowe badania, chirurgia jednego dnia, rehabilitacja)
 • Grupowe ubezpieczenia na życie dla pracowników, a także ich rodzin: szansa dla pracowników na tańsze ubezpieczenie bez kosztów dla firmy
 • Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) : wyższa emerytura w ramach III Filaru

Ubezpieczenia Specjalne

 • Ubezpieczenie Kosztów Sporów Podatkowych (Allianz Podatnik): tylko w Allianz, jedyne w Polsce!!!; Spory nie zawsze wynikają z pomyłki księgowej, ale często związane są z różnymi interpretacjami urzędów skarbowych. Ubezpieczenie to zapewnia usługi profesjonalnego doradcy podatkowego i pokrycie kosztów postępowania przed organami kontroli skarbowej i sądami.
 • Ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku: zabezpiecza przed utratą zysku w wyniku przerwy lub zakłócenia działalności firmy
 • Ubezpieczenie ryzyk budowlanych: dla różnych podmiotów realizujących inwestycje budowlane: inwestorów, wykonawców i podwykonawców, producentów i dostawców urządzeń oraz instalacji.
 • Gwarancje ubezpieczeniowe: gwarancja przetargowa, gwarancja należytego wykonania kontraktu, gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek, gwarancja zwrotu zaliczki, gwarancja celna i akcyzowa

Wyślij zapytanie.
Odezwiemy się możliwie szybko!

Dodatkowo o ubezpieczeniach dla biznesu…

Prowadzenie firmy w Koszalinie, Białogardzie, Kołobrzegu, Sławnie czy Wałczu to wyzwanie, bo miejscowości te nie znajdują się w bogatym regionie lub blisko największych ośrodków gospodarczych w Polsce. Jako lokalna agencja ubezpieczeń z Koszalina zapewniamy zapewniamy fachowe doradztwo i kompleksową ochronę ubezpieczeniową zarówno... czytaj więcej ...

...dla przedsiębiorców dopiero rozwijających własny biznes, jak i dla firm, które uzyskały już stabilną pozycję na rynku.

Każdy biznes jest inny, dlatego każdą firmę traktujemy indywidualnie. Zakres ubezpieczenia opieramy na ubezpieczeniu bazowym rozszerzanym o klauzule dodatkowe i ryzyka nienazwane. Do potrzeb oraz możliwości finansowych przedsiębiorcy dostosowywana jest również składka, a jej wysokość zależy od wielu czynników wpływających na ryzyko ubezpieczeniowe, m.in. od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, zakresu ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, a nawet konstrukcji budynków (palne/niepalne).

Ubezpieczenia dla firm w mieście Koszalin i miejscowościach z województwa zachodniopomorskiego mogą być objęte wieloma zniżkami. Niższy koszt można uzyskać między innymi w wyniku:

 • posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
 • bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia
 • jednorazowej płatności składki
 • innych ubezpieczeń majątkowych i życiowych zawartych w tej samej firmie

Serwis polisa.koszalin.pl wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celu ułatwienia korzystania z serwisu, zgodnie z Polityką cookies. W każdej chwili można zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące cookies.

Ok